Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
18.5.2.3.ii (Be)horen, dienen, moeten, (be) hoeven, kunnen, mogen
Verder lezen
De modale hulpwerkwoorden (be)hoeven, moeten, kunnen, mogen (zie [18.5.4.4]) evenals de nauw ermee verwante hulpwerkwoorden (be)horen en dienen (zie [18.5.4.6]) kunnen in korte, kernachtige zinnen gecombineerd voorkomen met een passief deelwoord. De infinitief waar dat deelwoord bij hoort, worden of te worden, is in zulke gevallen niet uitgedrukt. Vergelijk de volgende (a) -zinnen met de overeenkomstige (b) -zinnen:
1aHij kan spelen, dat moet gezegd.
bHij kan spelen, dat moet gezegd worden.
2aDie oude kranten hoeven niet bewaard.
bDie oude kranten hoeven niet bewaard te worden.
3aHierbij dient opgemerkt, dat het genoemde wetsartikel in deze gevallen niet van toepassing is.
bHierbij dient opgemerkt te worden, dat het genoemde wetsartikel in deze gevallen niet van toepassing is.
4aDie rommel kan/mag weggegooid.
bDie rommel kan/mag weggegooid worden.
5aJe spullen horen eerst opgeruimd!
bJe spullen horen eerst opgeruimd te worden!
In welke gevallen het deelwoord zonder worden mogelijk is, kan niet duidelijk worden aangegeven. In ieder geval zijn de mogelijkheden beperkt. Een bijzonderheid is dat een passief deelwoord zonder bijbehorende infinitief vooral in onafhankelijke zinnen (met vóór-pv) gebruikt wordt. Verder is het verschijnsel alleen bij dienen en in mindere mate bij moeten vrij algemeen. Dat dient gezegd en dat moet gezegd gelden min of meer als vaste uitdrukkingen. Overigens hebben de meeste taalgebruikers een voorkeur voor zinnen waarin (te) worden wel uitgedrukt is.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links