Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
18.5.5.3 Blijven
Verder lezen
Het groepsvormend werkwoord blijven drukt in combinatie met aan het + infinitief het niet ophouden van de door de infinitief genoemde werking uit. Het getalsonderwerp van blijven is tevens geïmpliceerd onderwerp van de infinitief:
1Ze bleven aan het klimmen.
2De kinderen bleven maar aan het zeuren.
De constructie blijven + aan het + infinitief is minder goed te gebruiken met gezegdes die een terminatief karakter hebben (zie voor een en ander [30]). Vergelijk met voorbeeldzin 1:
3Ze bleven de berghelling aan het beklimmen.twijfelachtig
De werking '(een berg) beklimmen' heeft een inherent eindpunt. Bij 'klimmen' in zin 1 is dat niet het geval. Het gaat daar om een bepaalde activiteit. De infinitief klimmen is dan ook zonder probleem in combinatie met aan het...blijven te gebruiken. Ook in de volgende zin - met tussengeplaatst voorwerp (zie [21.6.3.2/1]) - is er sprake van een (voortdurende) activiteit (' vlinders vangen'):
4Meneer Prikkebeen bleef maar aan het vlinders vangen.
Als alternatief voor de hier besproken constructie kan de combinatie van het groepsvormend werkwoord blijven met een infinitief zonder te (zie [18.5.4.3/ii]) dienen. Deze combinatie lijkt de zojuist genoemde beperking niet te kennen (vergelijk 6 met 3):
5De kinderen bleven maar zeuren.
6Ze bleven de berghelling beklimmen.
Zin 6 geeft aan dat het een herhaald gebeuren, dus een voortdurende activiteit betreft. Deze betekenis is met 3 niet of moeilijk uit te drukken.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links