Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.5.2.2.11.6 Het achtervoegsel -ief
Het beklemtoonde achtervoegsel -ief komt voor achter afgeleide uitheemse substantieven op -(t)ie; daarbij komt -ief in de plaats van de ie aan het eind van het basiswoord: explósie - explosíef. De laatste lettergreep van het basiswoord moet daarbij onbeklemtoond zijn. Als dat niet het geval is, dan wordt het suffix -isch gekozen, zoals in democrátisch, afgeleid van democratíe.
De betekenis van het adjectief is te omschrijven als 'betrekking hebbend op het door het basiswoord genoemde'. Het procedé is productief. Voorbeelden zijn:
1actief, consumptief, depressief, exclusief
demonstratief, informatief, negatief, operatief, representatief, speculatief
Daarnaast komt -ief ook voor in adjectieven zonder corresponderend substantief op -ie, bijv. foutief, instinctief en sportief.
Een bijzonder adjectief op -ief is verneukeratief, afgeleid van het inheemse werkwoord verneuken ‘bedriegen’, vooral gebruikt in Nederland met de betekenis ‘bedrieglijk, misleidend’, zoals in:.
2Windmolen is ook een veel te braaf, verneukeratief woord voor de gigantische machines die het tegenwoordig zijn. vooral in NN Deze gebruikswijze komt vooral voor in het Nederlandse Nederlands.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links