Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.2.2.3 Het achtervoegsel -er
Het achtervoegsel, of suffix, -er komt voor in werkwoorden met een frequentatieve betekenis.
Zie De Jager (1875).
Zulke werkwoorden duiden een herhaald gebeuren aan. Voorbeelden zijn:
Tabel 1. Frequentatieve werkwoorden op -er(en)
werkwoord afgeleid werkwoord op -er(en)
klappen klapperen
kleppen klepperen
kiepen kieperen
knippen knipperen
redden redderen
substantief afgeleid werkwoord op -er(en)
bad badderen
klont klonteren
snot snotteren
Er zijn veel werkwoorden op -eren waarvoor geen basiswoord aan te wijzen valt, zoals fladderen, foeteren, klateren, peuteren, sputteren en stotteren, die ook een frequentatieve betekenis hebben.
Werkwoorden op -eren kunnen ook afgeleid zijn door conversie van een substantief eindigend op de klankreeks ər, zoals honger en rooster, waarin geen sprake is van een suffix -er. Bij de werkwoorden hongeren en roosteren is er geen sprake van een frequentatieve betekenis. Toch kan een conversiewerkwoord afgeleid van substantieven met die klankvorm, zoals hameren of wateren, wel een frequentatieve interpretatie krijgen.
Ook adjectieven op -er kunnen worden geconverteerd tot werkwoorden waarvan de stam eindigt op -er, zoals minderen en somberen.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links