Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
21.8.2.5 De constructie wat...betreft/aangaat
Verder lezen
Er doen zich twee van elkaar te onderscheiden mogelijkheden voor om de constructie wat...betreft/aangaat, die een beperkende betekenis heeft, in de aanloop te plaatsen: één zonder en één met verwijswoord in de eigenlijke zin.
In het eerste geval (zonder verwijswoord) is plaatsing van de bedoelde constructie in de eigenlijke zin, met name op de eerste zinsplaats daarvan (zoals in 1b, 2b en 3b), vaak gewoner dan plaatsing in de aanloop. Vergelijk:
1aWat de hulp aan de noodlijdende bevolking betreft, er |is| op korte termijn weinig verbetering |te verwachten. |
bWat de hulp aan de noodlijdende bevolking betreft |is| er op korte termijn weinig verbetering |te verwachten. |
2aWat de secundaire arbeidsvoorwaarden betreft, we |hebben| niets |te klagen. |
bWat de secundaire arbeidsvoorwaarden betreft |hebben| we niets |te klagen. |
3aWat mij betreft, hij |mag| zo meteen |vertrekken.|
bWat mij betreft |mag| hij zo meteen |vertrekken.|
De uitdrukking voor mijn part, die als een equivalent van wat mij betreft te beschouwen is, kan evenwel enkel in de aanloop staan als ze met het onderwerp uit de eigenlijke zin correspondeert. Vergelijk 4 met 5 (en 3):
4Voor mijn part, ik |probeer| er het beste van |te maken. |
5aVoor mijn part , hij |kan| zo meteen |vertrekken.|uitgesloten
bVoor mijn part |kan| hij zo meteen |vertrekken.|
De tweede mogelijkheid is plaatsing van de uitdrukking wat...betreft/aangaat in de aanlooppositie, gecombineerd met een verwijswoord in de eigenlijke zin. In zo'n geval slaat dat verwijswoord niet op de hele uitdrukking (de volledige aanloop), maar alleen op de naamwoordelijke constituent daaruit. Voorbeelden zijn (vergelijk 6 met 3a):
6Wat de secundaire arbeidsvoorwaarden betreft, daarover |hebben| we niet |te klagen.|
7Wat je nieuwe auto betreft, |is| dat echt niet een beetje te veel van het goede?
8Wat de studieresultaten betreft, die |zijn| er bepaald niet op vooruit|gegaan|.
De hier als tweede genoemde mogelijkheid ligt niet voor de hand als het voorwerp (de naamwoordelijke constituent) uit de wat...betreft -constructie een aanwijzend voornaamwoord is (wat dit/dat betreft).
Voor de kwestie wat...betreft/wat betreft... zie men [9·3·5/Opmerking].
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links