Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
20.4.4 Taalelementen die als belanghebbend voorwerp dienst kunnen doen
Verder lezen
Meestal bestaat een belanghebbend voorwerp uit een voorzetselconstituent ingeleid door voor, door voorzetseluitdrukkingen als ten bate van, ten behoeve van, ten gerieve van, ten voordele van of door de uitdrukking in het belang van. Voorbeelden:
1Zal ik een borrel voor je inschenken?
2De hoogleraar kocht een gouden armband voor zijn vrouw.
3Mijn vrouw heeft een trui voor me gebreid.
4Joop fietst al jaren voor die fabriek.
5Ten bate van de vluchtelingen werd een grote inzamelactie opgezet.
6De koningin doet veel ten behoeve van het algemeen welzijn.
Een belanghebbend voorwerp kan ook uit een naamwoordelijke constituent bestaan, maar de mogelijkheden zijn hier beperkt. In de standaardtaal is bijv. mogelijk met inschenken:
7Mag ik u/de heren iets inschenken?
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Bij inschenken kan het belanghebbend voorwerp voorkomen zonder dat het lijdend voorwerp uitgedrukt is (het is dan wel geïmpliceerd; vergelijk(20.4.2, sectie 2)), bijv.:
iZal ik u dan nu maar inschenken? (geïmpliceerd is: iets/wat)
In formeel taalgebruik is mogelijk met bereiden:
8Ze had ons een heerlijke maaltijd bereid.formeel
9Mijn vriend had mij een eigenaardig soort van welkom bereid.formeel
Regionaal (met name in België en in de zuidelijke provincies van Nederland) zijn de mogelijkheden uitgebreider. Voorbeelden:
10De hoogleraar kocht zijn vrouw een gouden armband.regionaal
11Mijn vrouw heeft me een trui gebreid.regionaal
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links