Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.4.2.1 Samenkoppelingen met mis
Met het woord mis kunnen samenkoppelingen gevormd worden met als betekenis 'fout, verkeerd of niet doen wat het werkwoord uitdrukt'. Het procedé is productief. Voorbeelden zijn:
1misgrijpen, mislopen, misstappen, mistasten
zoals geïllustreerd in de volgende zinnen:
2Havelte is veel geld misgelopen.
3Hoe konden zij toch zo mistasten!
Met dezelfde betekenis als de samenkoppelingen komen ook prefixwerkwoorden met mis- voor zoals:
4misbrúíken, misdóén, mishándelen, misleíden, misstáán, misvórmen, (zich) misdrágen
met als betekenis van het prefix 'verkeerd, niet goed', en de prefixwerkwoorden:
5misgunnen, miskennen, mislukken
met de betekenis 'niet gunnen/erkennen/lukken'.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links