Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
25.12.2.2.2 Aard van de leden; plaatsing van de elementen van de reeksvormers
Verder lezen
a
Als evenmin of zomin vóór het eerste lid staan, mogen de leden niet ontkend zijn door een ander negatie-element dan evenmin -als of zomin-als. Vergelijk:
1a(We vonden) evenmin een zaklantaarn als lucifers.
b(We vonden) evenmin geen zaklantaarn als geen lucifers.uitgesloten
Staan evenmin of zomin tussen beide leden in, dan geldt hetzelfde als de leden zonder pauze met elkaar verbonden worden; vooral bij evenmin gaat dit echter soms moeilijk. Wordt vóór de reeksvormer een pauze ingelast (in geschreven taal weergegeven door een komma), dan moet het eerste lid ontkend zijn. Vergelijk:
2a(We vonden) een zaklantaarn zomin als lucifers.formeel
b(We vonden) een zaklantaarn evenmin als lucifers.twijfelachtig
c(We vonden) geen zaklantaarn evenmin als lucifers.uitgesloten
d(We vonden) geen zaklantaarn, evenmin als lucifers.
e(We vonden) een zaklantaarn, evenmin als lucifers.uitgesloten
Evenals de nevenschikkingen met het voegwoord noch waarvan de leden (behalve het laatste) niet door een negatie-element voorafgegaan worden, vormen de nevenschikkingen met evenmin -als en zomin-als tussen beide leden in geplaatst, een hechte semantische en syntactische eenheid. Bij ontkenning van het eerste lid (zoals hierboven in 2d), wordt de band tussen de leden losser gemaakt, wat onder meer blijkt uit de pauze en de mogelijkheid tot splitsing (vergelijk(25.3.2.1.2)).
b
Wat de doorbreking van constituenten betreft, hebben evenmin -als en zomin-als in principe dezelfde algemene mogelijkheden als de andere reeksvormers (zie(24.2.3, kenmerk 4)), maar niet de mogelijkheid tot doorbreking van een voorzetselconstituent, zoals zowel-als (zie de voorbeelden 3b, 4b en 5d en vergelijk(25.11.2.2.2, sectie b)). Bij doorbreking van het eerste lid van een nevenschikking met gemeenschappelijke kernen en eventuele voorbepalingen worden evenmin en zomin vóór als of achter de gemeenschappelijke delen geplaatst, die in het tweede lid worden weggelaten. Plaatsing achter de gemeenschappelijke delen is echter soms nauwelijks aanvaardbaar (zie de voorbeelden 5a, 5b en 5c). Vergelijk:
3a(Ik reis) zomin met de trein als met de auto.formeel
b(Ik reis) met zomin de trein als de auto.uitgesloten
4a(Dat zie je) evenmin in Frankrijk als in Engeland.
b(Dat zie je) in evenmin Frankrijk als Engeland.uitgesloten
5a(Mij bevallen) evenmin de antwoorden van Marie als de antwoorden van Jozef.
b(Mij bevallen) de antwoorden van Marie evenmin als (-) van Jozef.
c(Mij bevallen) de antwoorden evenmin van Marie als (-) van Jozef.twijfelachtig
d(Mij bevallen) de antwoorden van evenmin Marie als Jozef.uitgesloten
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links