Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
5.8.5.3 Het gebruik van welke
Verder lezen
1
Het betrekkelijk voornaamwoord welke behoort tot formeel taalgebruik; het heeft altijd een expliciet de-antecedent. Voorbeelden:
1De procedures welke bij zo'n gelegenheid gevolgd worden, zijn verouderd.formeel
2Degenen welke ik een betrekking in het vooruitzicht gesteld heb, studeren psychologie.formeel
3De klok welke ik u wil aanbieden, is honderd jaar oud.formeel
2
In de bovenstaande zinnen fungeert welke respectievelijk als onderwerp, meewerkend en lijdend voorwerp. Welke treedt ook op in voorzetselconstituenten als het antecedent personen noemt:
4Personen tegen welke een proces is aangespannen, zijn uitgesloten van deelneming.formeel
5De arbeiders namens welke ik dit schrijven tot u richt, worden met ontslag bedreigd.formeel
Na voorzetsels die niet in aanmerking komen voor de vorming van voornaamwoordelijke bijwoorden, zoals krachtens , volgens , vanaf , enz. (zie 8.7.1.3, sectie 3), kan welke ook voor zaken gebruikt worden. Voorbeelden:
6De bepaling volgens welke een werkloze recht op uitkering heeft, is gewijzigd.formeel
7De april-wetten, krachtens welke de btw-tarieven verhoogd zullen worden, zijn nog niet goedgekeurd.formeel
In de standaardtaal gebruikt men wie, die of een voornaamwoordelijk bijwoord. Alleen na voorzetsels als krachtens, volgens, vanaf, enz. is het gebruik van welke niet te vermijden, tenzij een ander voorzetsel (of een voorzetseluitdrukking) gebruikt wordt, bijv. in plaats van krachtens welke de voorzetseluitdrukking op grond waarvan.
Ten slotte moet opgemerkt worden dat welke, in tegenstelling tot hetwelk [5.8.5.6], niet alleen in uitbreidende maar ook in beperkende bijzinnen voorkomt.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links