Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
25.3.2.1.2 Aard van de leden
Verder lezen
Op de hieronder te noemen uitzondering na kunnen alle woorden of groepen die voor nevenschikking in aanmerking komen, als leden van een nevenschikking met noch fungeren (zie [24.3.1] en [24.3.3]). Enkele voorbeelden:
1Kerkelijke noch wereldlijke autoriteiten hebben hun toestemming gegeven.
2Ik heb hem noch haar de kerk zien verlaten.
3Buiten noch binnen kon hij rustig de krant lezen.
4Hij toonde zich ontevreden, teleurgesteld noch ontmoedigd.
5In die tijd kon hij eten, drinken noch slapen.
6In de tuin noch op straat hoorde Bonnie enig geluid.
De leden die op noch volgen mogen echter niet ontkend zijn door een ander negatie-element dan noch. Vergelijk:
7abloemen noch kransen
bgeen bloemen en geen kransen
cbloemen noch geen kransenuitgesloten
dgeen bloemen noch geen kransenuitgesloten
De leden die aan noch voorafgaan, kunnen zoals in [25.3.1] gezegd wel ontkend zijn, maar worden dan door een lichte pauze (in geschreven taal weergegeven door een komma) van de rest van de nevenschikking gescheiden, bijv.:
8geen bloemen, noch kransen
9(Dit is) niet het enige argument, noch het belangrijkste.
De nevenschikkingen met noch waarvan de leden (behalve het laatste) niet door een negatie-element voorafgegaan worden, vormen een hechte semantische en syntactische eenheid. Bij ontkenning van één van de leden wordt de band tussen dat lid en de rest van de nevenschikking losser gemaakt, wat onder meer blijkt uit de pauze en uit de mogelijkheid tot splitsing (zie 3).
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links