Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
25.12.2.2.3 Splitsing
Verder lezen
Als evenmin of zomin vóór het eerste lid staan, is splitsing normaal mogelijk, bijv.:
1Ik kon evenmin een zaklantaarn vinden als lucifers.
2Ze heeft evenmin geluk gekend in haar leven als rijkdom.
Staan evenmin of zomin tussen beide leden in, dan is splitsing alleen mogelijk als de onder 2a genoemde hechte eenheid van de constructie doorbroken wordt, met andere woorden wanneer het eerste lid een ontkenning bevat. Vergelijk:
3aIk kon geen zaklantaarn vinden, evenmin als lucifers.
bIk kon een zaklantaarn vinden, evenmin als lucifers.uitgesloten
4aZe heeft geen geluk gekend in haar leven, evenmin als rijkdom.
bZe heeft geluk gekend in haar leven, evenmin als rijkdom.uitgesloten
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links