Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
1.1.2.1.7 De uitspraak van leenwoorden
In de uitspraak van Franse en Engelse leenwoorden in het Nederlands doen zich een aantal noord-zuidverschillen voor in de uitspraak van (i) woorden op -tie, (ii) Engelse leenwoorden met a (bijv. tram), en (iii) Franse leenwoorden met nasale klinkers (bijv. croissant).
Van de Velde & Van Hout (2002a, 2002b), Van Heuven & Van de Velde (2010: 4-7), Van de Velde et al. (2010).
Verder lezen
Woorden op -tie
In het westen, midden en noorden van Nederland spreekt men woorden als politie, ambitie, natie en frustratie uit met tsi, terwijl er in het zuiden van Nederland een min of meer gelijkmatige verdeling is tussen de uitspraak met tsi en die met si, en er in België bijna uitsluitend si wordt gezegd.
Engelse leenwoorden met a
In het westen, midden en noorden van Nederland worden woorden als plastic, scanner, racket, snack, smash, tram en tandem vrijwel uitsluitend met ε uitgesproken, maar in het zuiden van Nederland en België is er variatie tussen de uitspraak met ε en de uitspraak met ɑ die afhangt van het woord (bijv. het meest ε in plastic, het meest ɑ in tandem).
Franse leenwoorden met nasale klinkers
Bij woorden als branche, mannequin, chanson, croissant, enquête, parfum en restaurant is er variatie tussen de Franse uitspraak met nasale klinker en weglating van n, en de uitspraak die aan de Nederlandse fonologie is aangepast, met een niet-nasale klinker gevolgd door n. Van Heuven & Van de Velde (2010) stelden vast dat de keuze bepaald wordt door het lexicale item: de woorden branche, mannequin, chanson en croissant worden voornamelijk met een nasale klinker uitgesproken in Nederland en België, terwijl de uitspraak van de andere woorden varieert met een voorkeur voor de Nederlandse uitspraak in Nederland en voor de Franse uitspraak in België.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Kathy Rys november 2020
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 1,../../data/archief/ans2/e-ans/01/body.html;
  Interessante links