Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
14.4.5.1 Hoofdtelwoorden en breukgetallen
Verder lezen
Terwijl in de eerste positie voor kwantiteitsaanduidende elementen veel verschillende elementen kunnen staan (zie [14.4.4]), kunnen in de vierde positie voor kwantiteitsaanduidende elementen vrijwel uitsluitend hoofdtelwoorden en breukgetallen voorkomen. Voorbeelden met hoofdtelwoorden zijn:
1die twee delen
2mijn drie honden
3Karels vier kinderen
4haar beide dochters
5de vele boeken
6de weinige boeken
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Veel en weinig komen in deze positie alleen in verbogen vorm voor. Vergelijk:
iade vele vragen
bde veel vragenuitgesloten
iiade weinige antwoorden
bde weinig antwoordenuitgesloten
Voorbeelden met breukgetallen zijn:
7die negen tiende procent
8de drie en een halve liter
Naast hoofdtelwoorden en breukgetallen zijn in deze positie ook de woorden enkele (zie [5.9.3.2/vi3]) en paar (zie [5.9.3.2/vi5]) mogelijk. Voorbeelden:
9die enkele museumganger
10die paar gulden
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links