Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
5.6.4 Het gebruik van gene en ginds(e)
Verder lezen
1
De aanwijzende voornaamwoorden gene en ginds(e) behoren niet tot de standaardtaal: ze komen alleen in formeel taalgebruik voor; gene is beperkt tot archaïsche taal.
2
Het voornaamwoord gene kan niet-zelfstandig en zelfstandig gebruikt worden. Niet-zelfstandig gebruikt wordt het alleen gecombineerd met enkelvoudige de-woorden en substantieven in het meervoud:
aan gene zijde van de rivier; gene bossen
Zelfstandig verwijst gene altijd naar personen; als het op meer dan één persoon slaat, krijgt het de vorm genen. Het komt vrijwel altijd gecombineerd voor met deze(n).
Het voornaamwoord gene geeft aan dat een persoon of zaak min of meer ver van de spreker verwijderd is of het drukt een contrast uit met deze. In het laatste geval kunnen deze en gene verwijzen naar reeds genoemde personen: deze verwijst dan naar de laatstgenoemde, gene naar de eerstgenoemde. Voorbeelden:
1De onderscheiden sprekers waren het onderling niet eens: dezen sloten zich bij het voorstel aan, genen verwierpen het.formeel
2Caesar en Scipio behaalden beiden belangrijke overwinningen: deze in Afrika, gene in Gallië.formeeldeze = Scipio; gene = Caesar
Voor deze of gene en deze(n) en gene(n) met onbepaalde betekenis: zie respectievelijk(5.9.3.2/i, sectie 3) (5.9.3.2/ii, sectie 3) (5.9.3.2/vi, sectie 7).
3
Het voornaamwoord ginds(e) wordt niet-zelfstandig gebruikt of zelfstandig met binnentekstelijke verwijzing, bijv.
gindse huizenrij deze huizen of gindse
De vorm zonder -e wordt gebruikt voor enkelvoudige het -woorden, die met -e in andere gevallen:
gindse heuvel(s) ginds bos
De betekenis van ginds(e) is alleen ruimtelijk; het geeft evenals gene aan dat een persoon of zaak min of meer ver van de spreker verwijderd is. Het kan niet gebruikt worden zoals in de voorbeelden 1 en 2 hierboven. Een voorbeeld met ginds(e) is:
3En achter gindse heuvel de koekoek antwoordt zacht.formeel
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links