Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
23.3.3 Keuzevragen
Verder lezen
Een zin als:
1Wilt u koffie of thee?
is een ja/nee-vraag als koffie of thee een collectieve nevenschikking is, zoals in:
2(Er staan hier wel allerlei frisdranken, maar misschien wilt u liever iets warms drinken.) Koffie of thee, wilt u dat liever?
Is koffie of thee een distributieve nevenschikking en is de betekenis van 1 dus 'Wilt u kóffie of wilt u théé?', dan hebben we te maken met een keuzevraag, die naar de vorm niet van een ja/nee-vraag te onderscheiden is. De spreker verwacht dat de toegesprokene in zijn antwoord een keuze zal doen uit de aangeboden mogelijkheden. Andere voorbeelden:
3Ga je in de herfst- of in de kerstvakantie?
4Is deze Jo een man of een vrouw?
(Voor het onderscheid tussen distributieve en collectieve nevenschikkingen zie men [24.4.1].)
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links