Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
12.5.2.2.5 Het achtervoegsel -loos
Door toevoeging van het achtervoegsel -loos aan een substantief worden adjectieven gevormd met als betekenis 'zonder het door het basiswoord aangeduide'. Voorbeelden van dit productieve type zijn:
1accentloos, autoloos, bodemloos, draadloos, kritiekloos, liefdeloos, naadloos, pijnloos
In een aantal afleidingen met een basiswoord dat op een medeklinker eindigt, treedt vóór het achtervoegsel een sjwa op, zoals in
2hulpeloos, mateloos, nodeloos, vruchteloos
Een tussenklank is in elk geval uitgesloten als het basiswoord op l, r of op een sjwalettergreep eindigt, bijv.
3doelloos, eerloos, gewetenloos
We vinden verder een allomorf op -er van het basiswoord in woorden als bladerloos en kinderloos.
De verbindingsklank -s- komt voor in bijv.:
4gewichtsloos, wrijvingsloos, vaderlandsloos, weerstandsloos.
In de volgende woorden treedt -en op als verbindingselement; het kan ook als een meervoudsuffix worden opgevat:
5ideeënloos, tandenloos, wolkenloos, woordenloos
Soms bestaan er twee vormen naast elkaar, met betekenisverschil. Meestal hebben de varianten met sjwa een figuurlijke betekenis, die zonder sjwa een letterlijke:
6nameloos 'onuitsprekelijk groot, erg', bijv. een nameloze ellende - naamloos 'zonder naam, anoniem', bijv. een naamloze vennootschap;
smakeloos 'niet van goede smaak getuigend', bijv. een smakeloze grap - smaakloos 'zonder smaak';
zouteloos 'zonder pit, niet geestig', bijv. een zouteloos gesprek - zoutloos 'zonder zout', bijv. een zoutloos dieet.
Naast belangeloos 'onbaatzuchtig', bijv. in: zijn belangeloze medewerking, heeft dit adjectief ook een letterlijke betekenis ‘onbelangrijk’. De vorm werkeloos wordt gebruikt zowel in de betekenis 'zonder werk, geen werk hebbend' als in de betekenis 'zonder iets te doen' (bijv. werkeloos toezien). De vorm werkloos 'zonder werk' is de gewone vorm in geschreven taal.
Niet tot het productieve procedé met een substantief als basiswoord behoren woorden als bewusteloos, afgeleid van het adjectief bewust, en adjectieven met een werkwoord als basiswoord, zoals duldeloos en reddeloos. Bij een aantal van dit soort adjectieven ontbreekt een basiswoord, zoals bij:
7argeloos, klakkeloos, laveloos, roekeloos
Het achtervoegsel -loos vormt een zelfstandig prosodisch woord. Het krijgt daarom secundaire klemtoon, terwijl de hoofdklemtoon op het basiswoord ligt, zoals in bódemlòòs. Als er nog een suffix aan wordt toegevoegd, kan de hoofdklemtoon op -loos komen te liggen, zoals in troostelóósheid. Woorden met dit achtervoegsel kunnen ook weglating van een van de identieke suffixen ondergaan, zoals in oever- en zouteloos.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links