Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
5.4.3.1 Het gebruik van de zelfstandige en de niet-zelfstandige vormen: algemeen
Verder lezen
1
De zelfstandige vormen fungeren als (kern van een) zinsdeel (maar nooit als onderwerp) en in voorzetselconstituenten (vergelijk(5.1.1, sectie 2)).
In 1 is elkaar lijdend voorwerp:
1Johan en Pieter verdedigen elkaar.
Verder komt elkaar bijv. voor als meewerkend voorwerp 2, als bepaling van belang 3 en in een bijwoordelijke bepaling (achter elkaar in 4).
2Ze schreven elkaar een brief.
3Schenken jullie elkaar maar een borrel in.
4De auto's reden achter elkaar.
2
De niet-zelfstandige vormen komen voor als determinerend element in een naamwoordelijke constituent. Ze fungeren daarin als een voorgeplaatste genitief (vergelijk [14.4.3.3]). Ze zijn te beschouwen als 'bezittelijke wederkerige voornaamwoorden': ze drukken een wederkerigheidsrelatie uit en tegelijk geven ze aan dat er een bezitsrelatie [5.5.2] bestaat tussen de zelfstandigheden aangeduid door het antecedent en de zelfstandigheden genoemd door de kern van de naamwoordelijke constituent. Een voorbeeld:
5Walter en Maarten aten elkaars boterhammen op.
De relaties in dit voorbeeld zien er uit zoals weergegeven in schema 5.7:
schema 5.7: Bezits- en wederkerigheidsrelaties bij elkaars.
bezitsrelatie bezitsrelatie
Walter heeft boterhammen. Maarten heeft boterhammen.
(Walters boterhammen) (Maartens boterhammen)
wederkerigheidsrelatie
Walter eet Maartens boterhammen.
Maarten eet Walters boterhammen.
Andere voorbeelden zijn:
6Ze schreven elkaars ouders een brief.
7Schenken jullie elkaars vriend maar een borrel in.
8De auto' s reden achter elkaars achterlichten aan.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links