Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
14.7.2 Kwalificerend substantief + substantief met unieke referentie (eigennaam of soortnaam)
Verder lezen
Het betreft hier in de eerste plaats eigennamen (al dan niet met een bepaling erbij) waar een soortnaam voor geplaatst kan worden die die eigennaam kwalificeert. De soortnaam noemt een beroep, een functie enz. Een dergelijke combinatie kan of moet naargelang van het geval voorafgegaan worden door een lidwoord, een voornaamwoord of een genitief.
De betekenis van de combinatie kan omschreven worden met een naamwoordelijk gezegde, bijv. generaal Eisenhower met 'Eisenhower is (een) generaal', prinses Juliana met 'Juliana is (een) prinses' en (de) stad Utrecht met 'Utrecht is een stad'. Voorbeelden van dit type zijn verder:
1kardinaal Suenens
2koning Arthur
3collega Willems
4(mijn) oom Piet
5Karels zusjes Frieda en Erika
6het dagblad De Telegraaf
7(het) huis 'De Beuken'
8de maand mei
9maandag 13 september
10het traject Brussel-Antwerpen
11de wedstrijd Ajax-Anderlecht
Bij dit type constituenten sluiten zich ook gevallen van zelfnoemfunctie aan, zoals:
12het woord 'vrijheid'
13de term 'exponent'
14het getal '7'
15het begrip 'bepaling'
16het lidwoord 'de'
Een verwant type wordt gevormd door de combinatie van een rangnummer (uitgedrukt door cijfers en/of letters, die hier als eigennaam opgevat kunnen worden) en een voorwerpsnaam, zoals:
17tram 4
18paragraaf 14.7
19deel ii
20(de) autosnelweg e 3
21bladzij 22
22dossier wh 5406
23punt vier
24nummer twee
25type 1a
26Willem ii
27Karel i
Hierbij zijn aanduidingen van bijbelboeken te noemen, zoals Mattheus twee vers vier. Deze zijn op te vatten als een verkorting, in het gegeven voorbeeld van: (Mattheus) hoofdstuk twee vers vier. Hiermee vergelijkbaar zijn huisnummers bij straatnamen, bijv. Parkweg 36 (uit: (Parkweg) nummer 36).
Zie ook [14.5.3.9/i].
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links