Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
16.1 Algemene inleiding
Verder lezen
Een bijwoordelijke constituent is een constituent die als kern een bijwoord heeft, welke kern al dan niet vergezeld kan zijn van andere elementen. De volgende zinnen bevatten telkens een voorbeeld van een bijwoordelijke constituent (het gecursiveerde gedeelte):
1aSaskia is vaak op reis.
bSaskia is nogal vaak op reis.
2aDat vind ik te gek.
bDat vind ik al te gek.
In zin 1a is het bijwoord vaak bijwoordelijke bepaling. Diezelfde zinsdeelfunctie wordt in 1b vervuld door de woorden nogal en vaak samen. Deze woorden vormen één geheel in de zin. Zowel vaak als het geheel nogal vaak noemt men een constituent op zinsniveau. In 2a is het bijwoord te voorbepaling bij het adjectief gek. In 2b is te uitgebreid met al. Het geheel al te vormt nu eenzelfde soort voorbepaling binnen de adjectivische constituent al te gek. Te, maar ook al te, is met andere woorden een constituent binnen een andere constituent.
Voorzover de voorbeelden van bijwoordelijke constituenten in de volgende paragrafen in een groter verband gepresenteerd worden, zullen we datgene wat geen deel uitmaakt van de bijwoordelijke constituent in kwestie in de regel tussen haakjes weergeven.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links