Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
25.3.2.1.3 Splitsing
Verder lezen
Splitsing van een nevenschikking met noch is alleen mogelijk als de zojuist genoemde hechte eenheid van de constructie doorbroken wordt, met andere woorden wanneer het eerste lid een ontkenning bevat. Vergelijk (de voorbeelden 1b en 2b zijn bedoeld met dalende intonatie vóór de komma en een pauze erna):
1aDe vorm beviel mij niet, noch de inhoud.
bDe vorm beviel mij, noch de inhoud.uitgesloten
2aZij heeft geen geluk gekend in haar lange leven, noch rijkdom.
bZij heeft geluk gekend in haar lange leven, noch rijkdom.uitgesloten
3Hij zag Brynhild niet, die de zoele zomeravonden nochtans in de rozentuin placht door te brengen, noch Sigurd, die van het rozen snoeien zijn hobby had gemaakt.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links