Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
18.5.4.4.ii.e Willen
Verder lezen
1
Het eigenlijk-modale willen kan aangeven dat het in de zin uitgedrukte soms gebeurt; meestal wordt (nog) wel eens toegevoegd:
1Laat het maar weken in lauw water, dat wil nog wel eens helpen.
2Hij moet om negen uur op zijn werk zijn, maar het wil wel eens kwart voor tien worden.
2
In bijzinnen met voor-pv als eerste zinsdeel kan willen aangeven dat iets alleen op een bepaalde voorwaarde of onder bepaalde omstandigheden (uitgedrukt in de rompzin) zal gebeuren. In de volgende voorbeelden is dus niet bedoeld dat de door het onderwerp aangeduide personen iets 'willen' of 'wensen':
3Het moet erg meelopen, wil hij door zijn examen komen.
4Willen we nog op tijd komen, dan moeten we ons haasten.
Opmerking
Verdieping
Opmerking
In de vaste uitdrukking het wil...voorkomen/ naar het...wil voorkomen, die tot formeel taalgebruik behoort, heeft wil geen betekenisinhoud, maar alleen een omschrijvende functie.
iNaar het ons wil voorkomen, heeft de minister te weinig rekening gehouden met de maatschappelijke consequenties van deze maatregel. (= 'Naar het ons voorkomt (...)')
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links