Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
26.2.1.4 Niet-exclusieve disjuncties: het tweede lid is een herformulering van het eerste
Verder lezen
Soms voelt de taalgebruiker de noodzaak een formulering te verbeteren, te verfijnen, te verruimen enz. De eerste formulering en de volgende, die alternatieven zijn die elkaar niet nadrukkelijk uitsluiten, worden dan door of verbonden. Voorbeelden:
1Sinds haar jeugd was ze niet meer in Antwerpen geweest, of althans maar voor korte tijd.
2Er was een cliënt, of een aanstaande cliënt, die hem wou spreken.
Het voegwoord of wordt dan vaak gecombineerd met corrigerende of nuancerende invoegsels als: liever, althans, beter, beter gezegd, op z'n minst enz. Voorbeelden zijn:
3Hier volgt een beschrijving, of althans een poging tot beschrijving, van het gebruik van het adjectief in het Nederlands.
4Eindelijk voelde hij zich gelukkig, of, beter gezegd, eindelijk voelde hij zich eens niet diep ongelukkig.
5Het vaderlands-roomse of, beter nog, het vaderlands-katholieke karakter van deze beweging is buiten kijf.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links