Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
5.5.5.1 De vormen
Verder lezen
De vormen die voorkomen zijn vermeld in schema 5.8.
schema 5.8: De niet-zelfstandige bezittelijke voornaamwoorden van de eerste persoon. 1
volle vorm gereduceerde vorm
enkelvoud mijn m'n, me
meervoud ons/onze
1 Zie toelichting in de tekst.
De gereduceerde vorm m'n (uitspraak: m + sjwa + n) wordt in geschreven taal dikwijls als volle vorm weergegeven. De gereduceerde vorm me hoort tot informeel taalgebruik en wordt nooit geschreven.
De vorm ons/onze vervult de functie van volle en gereduceerde vorm. De keuze tussen ons en onze wordt bepaald door het genus van het enkelvoudige substantief waarbij het voornaamwoord determinator is: ons wordt gecombineerd met enkelvoudige het-woorden, onze met enkelvoudige de -woorden en met meervoudige substantieven. Vergelijk:
ons paard - onze hond
ons Marietje - onze Marie
ons Kareltje - onze Karel
ons kind - onze kinderen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links