Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
18.5.4.4.ii.c Hoeven
Verder lezen
Als enige uit de hier behandelde reeks hulpwerkwoorden krijgt hoeven een infinitief met te als aanvulling (voor de weglaatbaarheid van te zie men [18.5.4.1/ii]). Dit hulpwerkwoord wordt met een ontkenning gebruikt in plaats van moeten met negatie. Vergelijk respectievelijk met de zinnen 1 en 4 bij moeten :
1Ze moet in haar jeugd heel mooi geweest zijn, maar daarom hoeft ze dat nu niet meer te zijn.
2Moeder is een uur te laat, maar daarom hoeft ze onderweg nog geen oponthoud gehad te hebben.
Hier is er dus geen sprake van een dwingende noodzaak.
Het oneigenlijk-modale moeten wordt in negatieve contexten ook vaak, maar niet altijd, door hoeven vervangen: zie onder iii.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links