Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
1.3.3 Degeminatie
In het Nederlands komen binnen een prosodisch woord geen lange (of dubbele) medeklinkers voor. Als er een reeks van twee gelijke medeklinkers (een geminaat) ontstaat door de combinatie van morfemen, dan is de regel van Degeminatie van toepassing die zegt dat een reeks van twee identieke medeklinkers wordt gereduceerd tot één. De fonetische vormen van de volgende woorden met onderliggend een geminaat illustreren dit proces:
Tabel 1. Degeminatie in prosodische woorden
woord onderliggende vorm fonetische vorm
(hij) eet et-t et
grootte ɣrot-tə ɣrotə
fietsster fits-stər fitstər
zette zɛt-tə zɛtə
laadde lad-də ladə
gezet ɣə-zɛt-t ɣəzɛt
gevoed ɣə-vud-d ɣəvut
We zien in deze voorbeelden ook dat een onderliggende geminaat niet als zodanig wordt gespeld aan het eind van een woord: we schrijven eet en gevoed, niet eett en gevoedd (zie ook 1.8.1 Het beginsel van vormovereenkomst).
In verbonden spraak treedt degeminatie op als variabel proces. Zo kan het woord handdoek uitgesproken worden als hɑnd:uk of hɑnduk, en van tafel lopen als vɑntafəl:opən of als vɑntafəlopən.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij september 2020
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 1,../../data/archief/ans2/e-ans/01/body.html;
  Interessante links