Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
25.5.1 Betekenis en gebruik
Verder lezen
1
Nevenschikkingen met het voegwoord ofwel en met de voegwoordelijke uitdrukking dan wel (die tot het formele taalgebruik behoort) zijn vrijwel altijd exclusieve disjuncties. Daarnaast kan ofwel de waarde van het verklarende of (zie [25.4.1]) hebben. Voorbeelden:
1Je kunt niet overal tegelijk heen: we gaan naar Frankrijk ofwel naar Spanje.
2Is uw oudste dan wel uw jongste broer executeur-testamentair?formeel
3We noemen dit het decimale ofwel tientallige stelsel.
In vaste combinaties kan of nauwelijks of niet door ofwel vervangen worden:
4Het was kiezen ofwel delen.uitgesloten
2
Het nevenschikkende dan komt alleen voor in ja dan nee (= 'ja of nee') en in de versteende uitdrukking al dan niet (= 'al of niet, wel of niet'). Voorbeeld:
5Je moet nu eindelijk eens beslissen of je al dan niet meedoet.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links