Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
4.3.3 In voorzetselconstituenten met een bepaald hoofdtelwoord
Verder lezen
In voorzetselconstituenten met een bepaald hoofdtelwoord die een hoeveelheid uitdrukken die groter, kleiner of ongeveer zo groot is als de door het telwoord aangeduide hoeveelheid, kan of moet een bepaald lidwoord gebruikt worden. Het gaat om de voorzetsels: boven, over en in ('groter/meer dan'); beneden, onder, binnen en tegen ('kleiner/minder dan'); rond en de combinatie om en nabij ('ongeveer zo groot/veel als'). Bij leeftijdsaanduidingen en na om en nabij wordt het lidwoord vrijwel altijd gebruikt; in andere gevallen is het meestal facultatief. Voorbeelden:
1Vroeger waren er films voor boven de veertien en voor boven de achttien.
2Kinderen beneden de drie jaar kunnen kosteloos worden vervoerd, maar moeten bij plaatsgebrek op schoot worden genomen.
3Grootvader is al in de tachtig.
4Ik loop ook tegen de vijftig.
5Ze zal rond de dertig zijn.
6Als je onder de eenentwintig of over de vijfenzestig bent, krijg je reductie.
7Eenmaal voorbij de eenentwintig is de jeugd voorgoed verloren.
8Dit moet binnen (de) veertien dagen klaar zijn.
9De temperaturen zullen niet boven (de) twintig graden komen.
10Bij aankopen boven (de) honderd gulden worden uw reiskosten vergoed.
11Ik weet hun huisnummer niet precies; het is in de twintig, dacht ik. ('tussen twintig en dertig')
12Er zullen om en nabij de honderd mensen geweest zijn.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links