Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
2.3.6.6 Zullen
Verder lezen
infinitief
zullen
indicatief presens
enkelvoud 1 ik zal meervoud 1 we zullen
2 je zult 2 jullie zullen
2 jullie zult (Weinig gebruikelijk)
zul je
je zal (De combinatie geldt in Nederland als informeel, maar wanneer je de algemeen verwijzende betekenis 'men' heeft, wordt je zal ook in de standaardtaal gebruikt. In België daarentegen is de combinatie je zal, die vooral in gesproken taal voorkomt, niet informeel.)
2 u zult 2 u zult
u zal (Geldt in Nederland als informeel taalgebruik, in België niet. Vergelijk de vorige opmerking.) u zal (Geldt in Nederland als informeel taalgebruik, in België niet. Vergelijk de vorige opmerking.)
2 ge zult 2 ge zult
3 hij zal 3 ze zullen
indicatief imperfectum
enkelvoud 1 ik zou meervoud 1 we zouden
enkelvoud we zouen
2 je zou 2 jullie zouden
jullie zouen
2 u zou 2 u zou
u zoudt u zoudt
2 ge zoudt 2 ge zoudt
3 hij zou 3 ze zouden
ze zouen
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Van dit werkwoord ontbreken de conjunctief, de imperatief en de deelwoorden.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links