Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
21.7.3.3 Een beperking op de mogelijkheden tot achteropplaatsing
Verder lezen
Achteropplaatsing van een zinsdeelstuk (een nabepaling, complement of bijstelling) is alleen maar goed mogelijk als de kern van de naamwoordelijke constituent waar het deel van uitmaakt, zelf een (al dan niet contrastief) zinsaccent draagt. Zie de volgende voorbeelden:
1In Gent |heb| ik nog een bóek |gevonden| over de Tachtigjarige oorlog.
2(Ze zei) |dat| er een fabríek in Renkum |staat| van Van Gelder.
3De hónd |hebben| ze |gevonden| van Jan, (niet de kát.)
4We |hebben| Pollíni gisteren |horen spelen|, de beste pianist ter wereld.
5Lódewijk |is| gisteren |verongelukt|, de zoon van de burgemeester.
Is niet aan de genoemde voorwaarde voldaan doordat een verderop in de zin staand zinsdeel een zinsaccent heeft, dan is achteropplaatsing niet of nauwelijks mogelijk. Een zinsdeelstuk kan met andere woorden niet over een zinsaccent heen getild worden. Vergelijk met de zinnen 1 t.e.m. 5:
6De hond |hebben| ze |gevónden| van Jan, (we hoeven dus niet meer te zoeken.uitgesloten
7De auto |had| een agént aan|gereden| die niet goed bestuurd werd.uitgesloten
8Die fiets |moet| nu eindelijk eens wég|gebracht worden| van Jan.twijfelachtig
9Hij|heeft| dus zijn belofte gisteren plotseling weer ín|getrokken| dat je voor het einde van de maand werk hebt?twijfelachtig
10We |hebben| Pollini gísteren |horen spelen|, de beste pianist ter wereld.uitgesloten
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links