Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
7.2 Rangtelwoorden
Rangtelwoorden (ordinalia) duiden het rangnummer of de positie aan van een entiteit in een geordende reeks, bijvoorbeeld:
1Na zijn kwartfinale op Wimbledon klom hij naar de zevende plaats op de ranglijst.
2Lidl opent komende week zijn tweehonderdste vestiging in België.
Voorbeelden 1-2 duiden een precies rangnummer aan, we spreken daarom van bepaalde rangtelwoorden. Wordt een niet nader gespecificeerd rangnummer genoemd, dan spreekt men van onbepaalde rangtelwoorden, zoals in de voorbeelden hieronder:
3Je hoeveelste optreden wordt het in Suriname?
4Ik erger me blauw aan programma’s die voor de tigste keer herhaald worden. vooral in NN: informeel Deze vorm komt geregeld voor in standaardtalige contexten, vooral in het Nederlandse Nederlands en vooral in het informele taalgebruik.
5Een man neemt plaats in de middelste rij.
6De bezemwagen pikte de laatste renners op.
Rangtelwoorden worden gevormd op basis van het hoofdtelwoord. Ze kunnen gebruikt worden voor een substantief, zoals in de voorbeelden 1-6 hierboven, maar komen ook zelfstandig (7) en predicatief (8) voor:
7De Gouden Eeuw van de schilderkunst in Denemarken was de negentiende.
8Het Nederlands Elftal haalde de halve finales en werd uiteindelijk derde.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Kathy Rys november 2023
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 7,../../data/archief/ans2/e-ans/07/body.html;
  Interessante links
  rangtelwoord