Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
12.3.4.2.2 Samenkoppelingen met neer
Het partikel neer geeft neerwaartse richting aan. De nevenvorm neder komt allen voor in formeel of archaïsch taalgebruik. Het procedé is productief wanneer het werkwoord van de samenkoppeling een manier van (zich) voortbewegen of verplaatsen noemt, of wanneer dat werkwoord een handeling aanduidt die tot doel heeft iets of iemand te laten neerkomen. In het laatste geval kan de betekenis veelal omschreven worden met 'door de werking op de grond doen neerkomen'. Voorbeelden zijn
1neerdalen, neerploffen, neerstrijken, neervallen, neerduwen, neerknuppelen, neerleggen, neerslaan, neersmijten, neersteken, neerstampen, neerzetten
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links