Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
27.4.3 Samentrekking bij voorzetselconstituenten
Verder lezen
1
Bij achterwaartse samentrekking in voorzetselconstituenten kan alles wat in het eerste lid op het voorzetsel volgt, weggelaten worden (voorbeelden 1 en 2), of een gedeelte daarvan (3 en 4):
1naast (-) (-) (-) in plaats van in het aangegeven doel
2ofwel met (-) (-) ofwel zonder absolute scheiding
3voor de grote (-) maar door de kleine mensen
4liever met de auto (-) (-) (-) dan met het vliegtuig van de directeur
Hierbij valt te vermelden dat de voorzetselconstituenten nabepalingen kunnen zijn in nevengeschikte naamwoordelijke constituenten waarvan kern en elementen in de determinator en/of voorbepalingen niet zijn samengetrokken, en dat ook dan de mogelijkheid tot samentrekking binnen de voorzetselconstituent behouden blijft:
5zowel de hoop op (-) (-) (-) als het geloof in een betere toekomst
6deviezen voor (-) (-) en overboekingen naar alle landen
7de hoop op een betere (-), maar de vrees voor een slechtere toekomst
Bevat de voorzetselconstituent een voorbepaling, dan kan ook het voorzetsel weggelaten worden:
8recht (-) (-) (-) of schuin achter de bank
2
Bij voorwaartse samentrekking zijn de mogelijkheden binnen de naamwoordelijke constituenten dezelfde als die omschreven in [27.4.2], zij het dat het voorzetsel weggelaten moet worden, wil men ook andere elementen in het tweede (derde enz.) lid kunnen weglaten (zie(27.4.1, regel 2)). Vergelijk:
9aDit wijst op onderlinge waardering en op onderlinge vriendschap.
bDit wijst op onderlinge waardering en (-) onderlinge vriendschap.
cDit wijst op onderlinge waardering en (-) (-) vriendschap.
dDit wijst op onderlinge waardering en op vriendschap.
(geen weglating van onderlinge)
3
Een voorbeeld waarin voorwaartse en achterwaartse samentrekking gecombineerd voorkomen, is:
10op het economische (-) en (-) het humanitaire gebied.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links