Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.4.3.13 Samenstellingen met een gebonden deel
Samenstellingen kunnen qua betekenis deels ondoorzichtig zijn geworden doordat een van beide delen niet meer als zelfstandig woord optreedt. Een van beide delen is dan een gebonden element zonder een eigen betekenisbijdrage. Dat gebonden element kan zich zowel links als rechts bevinden. Voorbeelden van substantivische samenstellingen met een linkerdeel dat gebonden is zijn:
Tabel 1. Substantivische samenstellingen met een gebonden linkerdeel
samenstelling linkerdeel rechterdeel
antwoord ant- woord
elleboog elle- boog
meineed mein- eed
oorzaak oor- zaak
petekind pete- kind
sperzieboon sperzie- boon
stiefmoeder stief- moeder
Voorbeelden van substantivische samenstellingen met een rechterdeel dat gebonden is zijn:
Tabel 2. Substantivische samenstellingen met een gebonden rechterdeel
samenstelling linkerdeel rechterdeel
aardbei aard -bei
bruidegom bruid-e -gom
erfgenaam erf -genaam
nachtegaal nacht-e -gaal
tweespalt twee -spalt
wijsgeer wijs -geer
Een enkele keer is de betekenis van het gebonden deel toch wel achterhaalbaar doordat er meerdere woorden zijn die zo’n gebonden deel bevatten. Een voorbeeld is het gebonden morfeem -bei, dat voorkomt in woorden als aambei, aardbei, moerbei en vlierbei, met de terugkerende betekenis ‘bes’.
Ook in toponiemen, die vaak de vorm van samenstellingen hebben, komt regelmatig een gebonden deel voor, zoals in een groot aantal plaatsnamen op -drecht als Barendrecht, Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Soms is de betekenis van een deel wel te begrijpen vanuit historisch perspectief, zoals toponiemen op veen als Amstelveen en Hoogeveen, plaatsen in een oorspronkelijk veengebied. Zo zijn er ook veel toponiemen die eindigen op -burg, -kerk, of -zijl, en daarnaast ook samengestelde familienamen met een gemeenschappelijk tweede lid zoals Dijksterhuis en Steenhuis. De betekenis van namen wordt bestudeerd in de naamkunde (zie Naamkunde.net  voor de betekenis van samengestelde namen).
Er zijn ook woorden die qua klankvorm op samenstellingen lijken zoals aalmoes, arbeid, luipaard en oorlog, maar niet uit twee woorden bestaan. Net als tweelettergrepige samenstellingen hebben ze hoofdklemtoon op de eerste lettergreep, en secundaire klemtoon op de tweede. Hier is geen deel aan te wijzen met een eigen betekenisbijdrage; ze lijken dus alleen in fonologisch opzicht op samenstellingen, met name doordat de hoofdklemtoon op de eerste lettergreep valt.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links