Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
14.4.4.1 De kwantiteitsaanduidende woorden: al, (ge)heel en gans
Verder lezen
Als de tweede positie van de determinator bezet wordt door een bepaald lidwoord, zoals in 1 en 3, een genitief of equivalent daarvan (zie 2 en 4), een bezittelijk (zie 5) of aanwijzend voornaamwoord (zie 6), kan er al, (ge)heel of gans voor staan, op de eerste positie van de determinator. Voorbeelden hiervan zijn:
1heel de wereld
2al moeders jassen
3gans het land
4al moeder d'r jasseninformeel
5al mijn spullen
6al die mensen
Deze woorden kunnen alleen voorkomen wanneer de tweede positie met een element gevuld is; vergelijk met 1 en 2:
7heel werelduitgesloten
8al jassenuitgesloten
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links