Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
2.4.8.10.ii Uitdrukking van de indirecte rede
Verder lezen
Een andere belangrijke functie van het futurum exactum praeteriti ligt in de weergave van in directe rede geuite zinnen met een werkwoordelijke groep bestaande uit een vorm van zullen, de infinitief van hebben of zijn en een voltooid (of passief) deelwoord, die in indirecte rede omgezet zijn, bijv.:
1aFrits beloofde me: "Ik zal morgen de klok weer in elkaar gezet hebben."
bFrits beloofde me dat hij morgen de klok weer in elkaar gezet zou hebben.
Zie verder [2.4.8.11].
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links