Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
2.3.5.3.i.3 Vier verschillende klinkers
Verder lezen
a
ee a aa oo
bevelen beval bevalen bevolen
breken brak braken gebroken
nemen nam namen genomen
spreken N.B. buikspreken komt niet als persoonsvorm of als voltooid deelwoord voor. sprak spraken gesproken
steken stak staken gestoken
stelen stal stalen gestolen
b
i a aa ee
bidden bad baden gebeden
liggen lag lagen gelegen
zitten zat zaten gezeten
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links