Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
5.9.2.4 Buigingsvormen
Verder lezen
1
De vormen ieders en eenieders ( archaïsch) zijn genitiefvormen respectievelijk van de zelfstandige voornaamwoorden ieder en eenieder. Ze worden gebruikt als voorgeplaatste genitief bij een substantief, bijv.:
1In ieders hart leeft het verlangen naar vrijheid.
Naast ieders wordt in informele taal de combinatie ieder z'n gebruikt, bijv.:
2Zoiets is niet in ieder z'n belang.informeel
2
Buigingsvormen van alle zijn allen en aller ; splitsing in ' al + lidwoord' (zie 5.9.2.3/i, sectie 2b) is hier onmogelijk.
De vorm allen vinden we in enkele vaste verbindingen zoals te allen tijde, in allen gevalle, in allen dele.
De genitiefvorm aller komt voor in een enkele vaste (al dan niet archaïsche) verbinding als:
3Proletariërs aller landen verenigt u.
en verder in zinnen als:
4Aller ogen waren op hem gericht.formeel
Aller kan ook als een nabepaling bij de persoonlijke voornaamwoorden ons, u en hun optreden, bijv.:
5Hij deed het met ons aller instemming.formeel
6Ons aller geweten komt daartegen in opstand.formeel
7Mag ik op u aller medewerking rekenen?formeel
8Ze vierden het feest van de heilige Hubertus, hun aller schutspatroon.formeel
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Door ons en hun als bezittelijke voornaamwoorden op te vatten, komt men er wel toe dit ook voor u te doen en dus in strijd met de regels van de spraakkunst ten onrechte 'uw aller medewerking'te spellen.
De vorm aller komt ten slotte voor in allerwegen. (Vergelijk ook [5.9.3.3/ii].)
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links