Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
23.4 Bevelende zinnen
Verder lezen
1
Tot de bevelende zinnen behoren allereerst de zinnen met een imperatief. De vormen van de imperatief worden behandeld in [2.3.2.5], het gebruik in [2.4.4] (voor de modale functies die de imperatief kan hebben, zie men [28.3.4.2]). Imperatiefzinnen hebben een voor-pv (zinstype 1b: persoonsvorm als eerste zinsdeel; zie hierover verder [21.2.3.1]). Voorbeelden:
1Ga staan!
2Ga jij eens staan!
3Ga eens staan, jij!
4Kinderen, kom hier!
5Komen jullie eens hier.
6Kom eens hier, kinderen.
In plaats van een imperatief kan ook een infinitief of een voltooid deelwoord gebruikt worden, bijv.:
7Doorlopen!
8Opgepast!
Zie hiervoor verder(2.4.2, sectie 4), respectievelijk(2.4.6, sectie 5).
2
In ruimere zin worden tot de bevelende zinnen ook zinnen gerekend die een onderwerp in de eerste persoon en een gezegde met de betekenis 'bevelen' hebben (bijv.
bevelen gelasten opdragen
), of een onderwerp in de tweede persoon en een gezegde met de betekenis 'moeten' (bijv.
moeten dienen behoren
). Deze zinnen onderscheiden zich formeel niet van mededelende zinnen. Voorbeelden:
9Ik draag u op de inhoud van dit schrijven aan de officieren van uw onderdeel mede te delen.
10Jullie moeten niet zo zeuren.
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Soms worden ook zinnen waarin door het hulpwerkwoord laten een aansporing of een daarmee verwante betekenis wordt uitgedrukt, tot de bevelende zinnen gerekend, bijv.:
iLaten we beginnen.
iiLaat hij maar oppassen!
Dit type zinnen wordt behandeld in [18.5.4.10/iii], [1].
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links