Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.4.2.1.4 Voor en tegen: de voorvoegsels anti-, contra- en pro-
Met behulp van de voorvoegsels anti- en contra- worden substantieven gevormd die een negatieve houding tegenover of gerichtheid tegen iets of iemand aangeven. Pro- kan als positieve tegenhanger van anti- worden beschouwd. Deze voorvoegsels kunnen zowel met uitheemse als inheemse woorden verbonden worden.
Verder lezen
Anti- en pro-
Bij de afleidingen met anti- kunnen twee groepen onderscheiden worden. De eerste groep heeft de hoofdklemtoon op het basiswoord. De betekenis van de afleiding is 'gezindheid die gericht is tegen iets', zoals in (1a), of 'een persoon met een negatieve gezindheid tegenover iets', zoals in (1b):
1aantiklerikalisme, antimilitarisme, antipapisme
banticommunist, antidemocraat, antifascist
Vergelijkbare vormingen komen veelvuldig voor als deel van een samenstelling van het type [[anti + x] + y], met de betekenis 'y gericht tegen x', bijv.:
2anti-alcoholcampagne, anti-apartheidsbeweging, anticonceptiepil, antidrugsbeleid, anti-Europapolitiek, antimaffiarechter, antiregeringsdemonstratie, antiroosshampoo, antistollingsmiddel, antitankgeschut, antiterreurbrigade, antitrustwet
Soms treedt daarbij verkorting op (waarbij het element y wordt weggelaten) zoals in antiroest, antislip en antivries. Voorbeelden met een werkwoordstam als deel zijn anti-aanbaklaag, antiblokkeersysteem, antibraakmiddel en antikraakwet.
De tweede groep heeft de woordklemtoon op het voorvoegsel anti-. De betekenis van de afleiding is 'het in het basiswoord genoemde, gericht tegen iets anders van dezelfde orde'. Zo betekent ántistof ‘stof die de werking van andere stoffen tegengaat’. Andere voorbeelden zijn:
3antideeltje, antigeluid, antilichaam, antimaterie, antikritiek, antipassaat, antivirus
Woorden als antibeweging en antihouding ('beweging respectievelijk houding tegen iets') sluiten zich hierbij aan.
Sommige woorden met anti- duiden het tegendeel aan van het in het basiswoord genoemde. Zo betekent ántikunst 'alternatieve kunst, gericht tegen of afstand nemend van de gevestigde kunstopvattingen'. Andere voorbeelden zijn:
4antidenken, antiheld, antifilm, antihumor, antipsychiatrie, antiroman, antitheater, anti-utopie
Soms komen de beide betekenisvarianten naast elkaar voor, bijv. bij antipropaganda, dat zowel kan betekenen 'propaganda tegen door anderen gevoerde propaganda' als 'propaganda met een (onbedoeld en ongewenst) tegenovergesteld effect'. Een vergelijkbaar woord is antireclame.
Als positieve tegenhanger van anti- uit de eerste groep is soms pro- mogelijk, bijv. pro-communisme, pro-communist (respectievelijk 'gunstige gezindheid ten opzichte van het communisme' en 'iemand die het communisme aanhangt, gunstig gezind is'); pro-Afrikabeleid ('beleid ten gunste van Afrika').
Al dan niet als twee woorden geschreven combinaties als anti(-)roken/anti roken, anti(-)school/anti school, anti-Trump/anti Trump, pro(-)vrouw/pro vrouw en pro-Duitsland/pro Duitsland kunnen gebruikt worden als naamwoordelijk deel van het gezegde, bijv. in:
5Vroeger rookte hij als een ketter, maar nu is hij fel anti-roken/anti roken.
Een belangrijk deel van de partij bleek pro-Trump/pro Trump te zijn.
Contra-
Voorbeelden van afleidingen met contra- zijn:
6contra-expertise, contragewicht, contra-indicatie, contraprestatie, contrareformatie, contraremonstrant, contrarevolutie, contraspionage
Het voorvoegsel is altijd beklemtoond. De betekenis lijkt op die van anti-, maar er is wel een verschil: het gebruik van contra- veronderstelt het bestaan van het positieve tegendeel, er is sprake van een tegenbeweging. Zo veronderstelt het woord Contrareformatie het bestaan van de Reformatie, terwijl het bestaan van een reformatie niet wordt voorondersteld voor het woord anti-reformatie ‘afstand nemen van reformatie’.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links