Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
5.2.8.2 Het gebruik
Verder lezen
De genitiefvormen van het persoonlijk voornaamwoord, die alleen naar personen kunnen verwijzen, komen voor in formeel (meer bepaald archaïsch) taalgebruik, veelal in constructies met het karakter van een vaste uitdrukking.
De vormen op -er worden aangetroffen:
 • als nabepaling bij wie (vragend of betrekkelijk voornaamwoord) of bij een telwoord of onbepaald voornaamwoord, in de functie van 'van + voornaamwoord', bijv.:
  1Wie uwer zonder zonde is, werpe de eerste steen.formeel
  2Velen onzer zijn die weg gegaan.formeel
  3Eén hunner keerde terug.formeel
 • in het type gedenk mijner (uwer, enz.), waar het voornaamwoord als voorwerp gebruikt wordt;
 • in het type ontferm u mijner (onzer, enz.), in de functie van 'over + voornaamwoord'.
De vormen op -s komen voor:
 • in het type mijns gelijke (uws, enz.) (= 'de gelijke van mij', 'mijn gelijke', enz.);
 • in het type om zijns (zelfs) wil (haars, enz.) (= 'omwille van hem(zelf)', enz.).
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links