Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
1.1.2.1.5 De uitspraak van de w
Er doet zich stabiele regionale variatie voor in de uitspraak van w: in het grootste deel van Nederland wordt dit foneem gerealiseerd als de labiodentale approximant en glijklank ʋ, maar in de zuidelijke provincies van Nederland (onder de grote rivieren) en in België wordt deze klank gerealiseerd als een bilabiale approximant β̞ .
Zie Gussenhoven & Broeders (1976: 54-5), Collins & Mees (1984: 168), Booij (1995: 8).
In het Surinaams-Nederlands wordt de w als de labiaal-velaire approximant w gerealiseerd. Dit is dezelfde klank als in het Engels (bijv. wait ‘wacht’).
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Kathy Rys november 2020
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 1,../../data/archief/ans2/e-ans/01/body.html;
  Interessante links