Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
3.5.4.4 Bijzondere gevallen
Verder lezen
1
In een beperkt aantal gevallen is de meervoudsvorming onregelmatig . De voornaamste zijn:
 • uitgang -en met -i- als overgangsklank:
  koe - koeien; vlo (waarnaast in informele taal: vlooi) - vlooien
 • uitgang -nen (naast andere mogelijkheden):
  leerrede - leerredenen/leerredes; lende - lendenen/lenden
 • uitgang -iën met accentwisseling (naast -en zonder accentwisseling):
  kléinood - kléinoden/kleinódiën; síeraad - síeraden/sierádiën
  De vormen kleinódiën en sierádiën zijn archaïsch.
 • uitgang -en (eventueel met verkorting):
  epos - epen/epossen; génius - géniën
2
Bij een aantal abstracta wordt in plaats van het regelmatige meervoud (soms daarnaast) het meervoud van een synoniem gebruikt. Voorbeelden zijn:
aanbod - aanbiedingen; beleg (van een stad) - belegeringen; dank - dankbetuigingen; doel - doeleinden of doelen; gedrag - gedragingen; genot - genietingen; lof - loftuitingen/lofbetuigingen; onderzoek - onderzoekingen/onderzoeken; raad - raadgevingen; rede - redevoeringen/redes
Opmerking
Verdieping
Opmerking
In plaats van de meervoudsvormen mevrouwen en (me)juffrouwen gebruikt men in aansprekingen en ook meestal daarbuiten de vorm dames . Hetzelfde geldt voor heren tegenover meneren .
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links