Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.5.2.2.11 Romaanse uitheemse achtervoegsels
Naast de adjectieven op -isch, dat ontleend is aan het Duits, zijn er een aantal typen adjectieven die eindigen op een Romaans uitheems achtervoegsel. Hier volgt een overzicht:
Tabel 1. Adjectieven met Romaanse uitheemse achtervoegsels
achtervoegsel basiswoord voorbeeld
-aal muziek muzik-aal
-abel accepter(en) accept-abel
-air element element-air
-ant amuser(en) amus-ant
-eel cultuur cultur-eel
-ent exceller(en) excell-ent
-esk carnaval carnaval-esk
-eus religie religi-eus
-ief depressie depress-ief
-iek sympathie sympath-iek
-oir contradictie contradict-oir
In de afgeleide adjectieven zijn de suffixen -eer en -ie van de basiswoorden accepter(en), amuser(en), exceller(en), depressie, sympathie en contradictie vervangen.
Naast deze achtervoegsels vinden we nog incidenteel gebruik van een achtervoegsel in woorden als natur-el en student-ikoos.
Deze achtervoegsels komen ook voor in adjectieven waarvoor geen basiswoord valt aan te wijzen, zoals authentiek en affreus. Er zijn daarnaast ook achtervoegsels die uitsluitend voorkomen in woorden zonder basiswoord:
Tabel 2. Uitheemse gelede adjectieven zonder basiswoord
suffix adjectief
-aan hum-aan
-aat accur-aat
-ide morb-ide
-iel frag-iel
-ieur infer-ieur
-iet implic-iet
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links