Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
8.7.1.2 Voornaamwoordelijke bijwoorden met een bijwoord van plaats en een voorzetsel als basis
Verder lezen
In de volgende gevallen correspondeert een voornaamwoordelijk bijwoord met een voorzetselconstituent bestaande uit een voorzetsel en een bijwoord van plaats (het teken '⇔' geeft de correspondentie tussen voorzetselconstituent en voornaamwoordelijk bijwoord aan; voor de bruikbaarheid van de voorbeeldzinnen met een voorzetselconstituent zie [8.7.3]):
 • langs + hier/daar/waarhier/daar/waar + langs, bijv.:
  1Zullen we langs daar gaan? ⇔ Zullen we dáárlangs gaan?
 • naar + hier/daar/waarhier/daar/waar + heen of naartoe, bijv.:
  2Waarom wil hij per se naar daar? ⇔ Waarom wil hij per se dáárnaartoe/dáárheen?
  3Kijk eens naar hier. ⇔ Kijk eens híerheen.
  4Naar waar gaan jullie? ⇔ Waar gaan jullie naartoe?
 • van + hier/daar/waar/ergens/nergens/overalhier/daar/waar/ergens/nergens/overal + vandaan, bijv.:
  5Die auto kwam van daar. ⇔ Die auto kwam daarvandaan.
  6Vanwaar komt u? ⇔ Waar komt u vandaan?
Behalve met de genoemde richtingaanduidende voorzetsels zijn ook met plaatsaanduidende voorzetsels voornaamwoordelijke bijwoorden te vormen, bijv.:
7Ze wonen niet hier, maar hiernaast.
8Die man van hierboven maakt wel erg veel lawaai.
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Naast de analyses van daarlangs/waarlangs, hierheen, waarnaartoe enz. als pendant van langs daar/langs waar, naar hier, naar waar, enz. is ook als uitgangspunt langs dat/wat, naar dit, naar wat mogelijk [8.7.1.3].
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links