Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
21.8.2.3 Samenvattende uitdrukkingen
Verder lezen
Bedoeld zijn hier woorden en uitdrukkingen als kortom, kort gezegd/samengevat, om kort te gaan, in/met één woord, met andere woorden, nog eens, die een soort samenvatting van of een aansluiting bij de voorafgaande context formuleren, bijv.:
1Kortom, het |viel| ze erg tegen.
2Met andere woorden, hij |is| niet |te vertrouwen.|
3Nog eens, ik |kom| er niet meer op terug.
Dit type aanloop krijgt nooit een verwijswoord in de eigenlijke zin; het is alleen door komma-intonatie gekarakteriseerd. De uitdrukking kort gezegd/samengevat kan ook op de eerste zinsplaats voorkomen, vergelijk:
4aKort samengevat, het |komt| erop neer | | dat hij niet mee wil.
bKort samengevat |komt| het erop neer | | dat hij niet mee wil.
De andere uitdrukkingen kennen die mogelijkheid niet. Wel kunnen ze net als kort gezegd/samengevat in het middenstuk staan. Een uitzondering hierop vormt nog eens.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links