Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
22.3.1 Karakterisering
Verder lezen
Zogenaamde onechte of onpersoonlijke passieve zinnen, waarin een grammaticaal onderwerp ontbreekt, komen voor bij onovergankelijke werkwoorden. Voorbeelden zijn:
1Er wordt druk gevoetbald.
2Gewerkt zal er (worden)!
3Aan tafel mag niet gerookt worden.
4Over die kwestie wordt nauwelijks nog gesproken.
5Er werd gelachen, gegeten en gedronken.
(Ook bepaalde zinnen die in [22.2.1/2] vermeld zijn, hebben geen grammaticaal onderwerp; zie Opmerking 2 aldaar.) Voor het al dan niet optreden van het presentatieve er zie men [8.6.3.3].
Als logisch onderwerp wordt steeds een menselijk of een als zodanig voorgesteld wezen geïmpliceerd. Dit verklaart dat zinnen als de volgende uitgesloten zijn:
6Er wordt geregend.uitgesloten
7Er wordt geblaat.uitgesloten
In dit verband wordt ook de reactie van de tweede spreker in het volgende gesprekje duidelijk (de twee personen staan in de tuin en horen een bepaald geluid):
8A: Er wordt gefloten. B: Nee, dat is een vogel.
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Het volgende geval is niet tot de onpersoonlijke passieven te rekenen:
iWordt vervolgd.
Hier is sprake van een onvolledige zin waaruit het onderwerp is weggelaten. Naargelang van de context is i aan te vullen tot:
iiDit artikel/de serie/de strip (enz.) wordt vervolgd. --
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links