Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
1.1.3.2 Medeklinkers
De Nederlandse foneeminventaris bevat 20 medeklinkers; deze worden weergegeven in Tabel 1. Iedere medeklinker kan worden gekarakteriseerd als een bundel van distinctieve kenmerken, en heeft specifieke articulatorische en akoestische eigenschappen die we voor iedere medeklinker nader omschrijven. Alle Nederlandse medeklinkers kunnen als volgt worden gespecificeerd voor de hoofdklassekenmerken: [+consonant], [–sonorant] voor de obstruenten (de plofklanken en wrijfklanken), en [+sonorant] voor de overige medeklinkers (neusklanken, vloeiklanken en glijklanken).
Tabel 1. De medeklinkers van het Nederlands.
Bilabiaal Labiodentaal Alveolair Palataal Velair Glottaal
Plofklanken p, b t, d k, (ɡ)
Wrijfklanken f, v s, z x, ɣ h
Neusklanken m n ŋ
Vloeiklanken l, r
Glijklanken w (β̞ ) w (ʋ) j
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Kathy Rys november 2020
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 1,../../data/archief/ans2/e-ans/01/body.html;
  Interessante links