Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
1.1.3.2 Medeklinkers
De Nederlandse foneeminventaris bevat 20 medeklinkers; deze worden weergegeven in Tabel 1. Iedere medeklinker kan worden gekarakteriseerd als een bundel van distinctieve kenmerken, en heeft specifieke articulatorische en akoestische eigenschappen die we voor iedere medeklinker nader omschrijven. Alle Nederlandse medeklinkers kunnen als volgt worden gespecificeerd voor de hoofdklassekenmerken: [+consonant], [–sonorant] voor de obstruenten (de plofklanken en wrijfklanken), en [+sonorant] voor de overige medeklinkers (neusklanken, vloeiklanken en glijklanken).
Tabel 1. De medeklinkers van het Nederlands.
Bilabiaal Labiodentaal Alveolair Palataal Velair Glottaal
Plofklanken p, b t, d k, (ɡ)
Wrijfklanken f, v s, z x, ɣ h
Neusklanken m n ŋ
Vloeiklanken l, r
Glijklanken w (β̞ ) w (ʋ) j
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Kathy Rys november 2020
  Interessante links