Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.4.2.3 Circumfigering
Een circumfix is een affix dat uit twee delen bestaan, een deel links van het basiswoord, en een deel rechts ervan.
Het wordt ook wel een discontinu affix genoemd.
In het Nederlands komt circumfigering voor bij de vervoeging van werkwoorden, namelijk bij de vorming van de voltooide deelwoorden: het prefix ge- wordt geplaatst voor de stam, en een van de suffixen -t, -d of -en erachter:
1ge-fiets-t, ge-zaai-d, ge-kom-en
Bij woordvorming is alleen de combinatie ge- ..-te een circumfix. Het wordt gebruikt om verzamelingen aan te duiden, zoals in:
2gebeente, geboefte, geboomte, gesteente, gestoelte, gevogelte
Deze woorden zijn allemaal het-woorden. In sommige gevallen heeft het substantief met deze vorm een betekenis gekregen waarbij de verzamelingsbetekenis niet zo duidelijk is, zoals in gedeelte, gehemelte en geraamte. Woorden als gehalte, gesternte, en gevaarte hebben geen basiswoord, maar kunnen wel herkend worden als woorden die een verzameling aanduiden. De collectieve betekenis van ge- vinden we ook in woorden als gebroeders en gezusters.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links