Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
1.1.4.4 Nasalering van klinkers
In sommige regio’s van het Nederlandse taalgebied en in sub-Standaardnederlands worden ongespannen klinkers, wanneer ze gevolgd worden door een nasale medeklinker en een andere consonant, met een bepaalde mate van nasalering uitgesproken (weergegeven door het diakritische teken ˜); de ongespannen klinker wordt daarbij ook gerekt. Dit proces van nasalering wordt geïllustreerd door de woorden in (1).
1lomp
lɔmplɔ:̃mp
kans
kɑnskɑ̃:ns
bank
bɑŋkbɑ̃:ŋk
Nasalering van klinkers treedt ook op als het gevolg van de weglating van n. Zo kan in een woord als onfatsoenlijk de n weggelaten worden, en dan wordt de voorafgaande klinker genasaleerd (zie 1.5.2.7 Deletie van n).
Nasalering komt in sommige talen veel algemener voor, zoals in het Frans, waar elk woord in de uiting un bon vin blanc een nasale klinker krijgt, en bovendien de nasale medeklinker volledig verdwijnt. In het Nederlands is er wel nasalering en rekking van de klinker, maar worden de erop volgende nasaal en de daarop volgende medeklinker ook uitgesproken.
Er zijn wel een aantal (Vlaamse) dialecten waar er net als in het Frans nasalering en rekking van de klinker én volledige wegval van de nasale medeklinker is als er een alveolaire sibilant op volgt; zie Van Haeringen (1937: 57); Rys (2007:186-188).
De nasalering van ongespannen klinkers voor een nasale medeklinker komt niet algemeen voor in het Standaardnederlands, maar is beperkt tot Zeeland, West- en Oost-Vlaanderen, westelijk Noord-Brabant en Antwerpen.
Zie Stroop (1994: 55-56).
Nasalering is een allofonisch proces, omdat genasaleerde klinkers geen fonemen van het Nederlands zijn. De genasaleerde klinkers komen – afgezien van leenvocalen in Franse leenwoorden –  enkel voor als allofonen van ongespannen klinkers die gevolgd worden door een nasale + een andere medeklinker.
De medeklinker die op de nasale medeklinker volgt kan zowel tautosyllabisch als heterosyllabisch zijn, zoals in respectievelijk dans en dan-sen; zie Stroop (1994: 57).
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Kathy Rys november 2020
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 1,../../data/archief/ans2/e-ans/01/body.html;
  Interessante links