Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
10.3.14.1 Alsof, of, als (niet-werkelijkheid)
Verder lezen
De voegwoorden alsof, of en als leiden bijwoordelijke bijzinnen in. Na alsof en of volgt een zin met achter-pv, na als in de hier bedoelde functie een zin met voor-pv en inversie; deze laatste constructie behoort tot formeel of formeel-archaïsch taalgebruik. Door deze voegwoorden wordt de tweede term van de vergelijking (datgene waarmee iets anders vergeleken wordt) voorgesteld als niet-werkelijk. Voorbeelden:
1Hij maakte een gebaar alsof hij het boek naar mijn hoofd wou gooien.
2Ze gedraagt zich of ze hier de baas is.
3U spreekt over die diefstal als was het een kleinigheid.formeel
Zie over het gebruik van de werkwoordstijden na deze voegwoorden [28.3.3.3].
In de vaste uitdrukking als het ware, die als bijwoordelijke bepaling fungeert en tot de standaardtaal behoort, heeft als geen inversie. Ook het enkele woord als kan soms met de functie van als het ware gebruikt worden. Vergelijk:
4aHet was als ware hij met stomheid geslagen.formeel
bHij was als het ware met stomheid geslagen.
cHij was als met stomheid geslagen.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links